Luk crni mladi

Lokacija ponude

Vrsta proizvoda

Količina

3000.0
veza

Klasa

Ekstra klasa

Cena po jedinici mere

40,0RSD

Opis ponude

Crni luk mladi - 3000 veza, cena 40 din/vezi.