Krmače za klanje >130kg

Ponuđač

Lokacija ponude

Vrsta proizvoda

Količina

3.0
kom

Klasa

Ekstra klasa

Cena po jedinici mere

300,0RSD

Opis ponude

3 svinje na prodaju težine oko 120kg.