Jagnjad

Ponuđač

Lokacija ponude

Vrsta proizvoda

Količina

10.0
grlo

Klasa

Prva klasa

Opis ponude

U ponudi umatičena jagnjad "Sjeničke rase", telesne mase između 30 i 35kg; cena po dogovoru.