Jagnjad

Ponuđač

Lokacija ponude

Vrsta proizvoda

Količina

15.0
grlo

Opis ponude

U ponudi jagnjad Sjeničke rase za priplod, umatičena, telesne mase 30-40kg. Cena po dogovoru.