Jagnjad

Lokacija ponude

Vrsta proizvoda

Količina

12.0
grlo

Klasa

Prva klasa

Cena po jedinici mere

472,0RSD

Opis ponude

Jagnjad rase Sjenička pramenka - 12 grla, prosečne težine 25kg, po ceni od 472 din/kg žive vage ili 4 evra/kg.