Mićić Radmilo

Opština

Mesto

Poljna

Adresa

Poljna

BPG

743011000275

Oblast proizvodnje

Voćarstvo