Proizvod Količina Jedinica mere Ponuđač Lokacija Oglas objavljen
Prasad 16-25kg
11.0
grlo
Nešić Radovan Valjevo 17/06/2019
Jagoda
200.0
kg
Matić Borivoje Valjevo 17/06/2019
Malina
250.0
kg
Radivoj Matić Valjevo 17/06/2019
Jagnjad
12.0
grlo
Savić Predrag Valjevo 17/06/2019
Ovca
10.0
grlo
Pušić Janko Valjevo 17/06/2019
Ovca
10.0
grlo
Pušić Janko Valjevo 17/06/2019
Jarad
6.0
grlo
Pejčić Dragan Babušnica 17/06/2019
Višnja
5.0
t
Milovanović Dušan Jagodina 17/06/2019
Krompir beli
50.0
t
Trajković Predrag Leskovac 17/06/2019
Kajsija
6.0
t
Milovanović Dragan Jagodina 17/06/2019
Višnja
15.0
t
Matejić Slaviša Jagodina 17/06/2019
Višnja
200.0
kg
Nikolić Zoran Leskovac 17/06/2019
Višnja
300.0
kg
Nikolić Ivan Leskovac 17/06/2019
Višnja
15.0
t
Davinić Radovan Jagodina 17/06/2019
Krastavac salatar
500.0
kg
Cvetković Slavoljub Leskovac 17/06/2019
Krastavac salatar
300.0
kg
Marinkovic Miroslav Leskovac 17/06/2019
Malina
300.0
kg
Radovanović Milanče Mladenovac 17/06/2019
Krastavac salatar
500.0
kg
Cvetković Vladimir Leskovac 17/06/2019
Trešnja
200.0
kg
Stevanović Ranče Mladenovac 17/06/2019
Pčele kranjska
150.0
kg
Sušić Ljubinko Čukarica 17/06/2019