Proizvod Količina Jedinica mere Ponuđač Lokacija Oglas objavljen
Tovljenici 80-120kg
3.0
kom
Milan Panić Šabac 28/11/2019
Krompir beli
60.0
t
Veličković Bojka Leskovac 28/11/2019
Krompir beli
30.0
t
Stevanović Jovica Leskovac 28/11/2019
Priplodne junice
2.0
grlo
Ristić Dragan Svilajnac 28/11/2019
Junad >480kg
3.0
grlo
Stevanović Saša Paraćin 28/11/2019
Prasad
10.0
grlo
Bojović Goran Čačak 28/11/2019
Priplodne nazimice
5.0
grlo
Bojović Goran Čačak 28/11/2019
Junad >480kg
4.0
grlo
Petrović Tomica Paraćin 28/11/2019
Lucerka seno u balama
250.0
kom
Dimitrov Stojan Dimitrovgrad 28/11/2019
Tovljenici 80-120kg
5.0
kom
Vasiljević Dragan Mladenovac 27/11/2019
Jabuka Greni Smit
500.0
kg
Krstić Danica Leskovac 27/11/2019
Junad >480kg
3.0
grlo
Savić Saša Sopot 27/11/2019
Junad 350-480kg
2.0
grlo
Savić Saša Mladenovac 27/11/2019
Jagnjad
5.0
grlo
Milojević Slobodan Knić 27/11/2019
Telad SM 80-160kg
5.0
grlo
Ivanović Danko Topola 27/11/2019
Heljda
20.0
kg
Spasojević Branko Knić 27/11/2019
Prasad 16-25kg
20.0
grlo
Mihailović Dragan Knić 27/11/2019
Jabuka Ajdared
500.0
kg
Stanković Mile Leskovac 27/11/2019
Kukuruz okrunjen, prirodno sušen
6000.0
kg
Matić Dragan Jagodina 27/11/2019
Telad SM 80-160kg
1.0
kom
Matić Dragan Jagodina 27/11/2019