R.br. Mesto Adresa Telefon Oblast proizvodnje Ponuda
141 Milovanović Jasmina Rabrovac Nedić put 7 0658217310 Stočarstvo Ponuda
142 Lazarević Mileta Grušić 0645388875 Stočarstvo Ponuda
143 Radisavljević Gordana Glogovac Glogovac 0642019717 Stočarstvo Ponuda
144 Dušan Jovanović Mačvanski Pričinović Mačvanski Pričinović 0654209555 Stočarstvo Ponuda
145 Dušan Jovanović Mačvanski Pričinović Mačvanski Pričinović 065/4209555 Stočarstvo Ponuda
146 Antić Mladen Balanovac Balanovac bb 062 767114
019 765 443
Stočarstvo Ponuda
147 Vilotić Dušan Pejinović 065/8888688 Stočarstvo Ponuda
148 Toplica Stamenković Resnik Resnik bb 0656898987 Ratarstvo, Stočarstvo Ponuda
149 Boban Petković Gornja Stražava Gornja Stražava bb 0612021285 Povrtarstvo Ponuda
150 Miloš Jovanović Lozovik 065-5155051 Povrtarstvo Ponuda
151 Milovanović Dragovan Mala Vrbica Mala vrbica bb 063217513 Ponuda
152 Milena Milojević Debelica Debelica bb 0600776144 Voćarstvo, Povrtarstvo, Ratarstvo, Stočarstvo Ponuda
153 Miletić Marko Petrovac Petrovac bb 062401063 Stočarstvo Ponuda
154 Cicić Miroslav Stragari Stragari 062340305 Ratarstvo Ponuda
155 Zlatanović Stana Donja Peščanica Donja Peščanica 0642272434 Stočarstvo Ponuda
156 Vojinović Aleksandar Bobovište Bobovište 018878048 Stočarstvo Ponuda
157 Jovičić Milinko Merovac bb 0278451061 Voćarstvo Ponuda
158 Milanović Dragan Slatina 0644282177 Voćarstvo, Povrtarstvo, Stočarstvo Ponuda
159 Negovanović Dragoljub Ušće Poljarski kraj 1 069613113 Povrtarstvo Ponuda
160 Đurić Radmila Nemenikuće Kapetana Draganića 17 0645655819 Stočarstvo Ponuda