R.br. Mesto Adresa Telefon Oblast proizvodnje Ponuda
141 Marković Slavica Osladić 014/254-194 Stočarstvo Ponuda
142 Jevtić Milan Gornja Bukovica 0642006589 Stočarstvo Ponuda
143 Mašić Borjana Dublje 0690039554 Stočarstvo Ponuda
144 Nikolić Milorad Bačevci 0655267408 Stočarstvo Ponuda
145 Ćirić Zoran Suvodanje 0642329628 Stočarstvo Ponuda
146 Despotović Radisav Mojsinje 0656494992 Stočarstvo Ponuda
147 Pavlović Nikita Beluće 0648260739 Voćarstvo, Povrtarstvo, Ratarstvo Ponuda
148 Ilić Jovica Podrimce 0642281719 Voćarstvo Ponuda
149 Stanković Slobodan Stajkovce 0652039739 Povrtarstvo Ponuda
150 Šćekić Vlade Saranovo Saranovo bb 0637360534 Voćarstvo, Povrtarstvo, Ratarstvo Ponuda
151 Petrović Zoran Bošnjane Bošnjane bb 0600751877 Voćarstvo, Povrtarstvo, Ratarstvo, Stočarstvo Ponuda
152 Marković Milen Subotica Subotica bb 0638137844
0358137844
Ponuda
153 Pavlović Momir Drlupa Vlastimira Vesića 36 064/4621700 Stočarstvo Ponuda
154 Pavlović Srećko Drlupa Vlastimira Vesića 33 060/5255363
011/8255363
Stočarstvo Ponuda
155 Božinović Branislav Pocerski Pričinović 063540048 Voćarstvo Ponuda
156 Veličković Aca Čifluk Razgojanski 0641271498 Povrtarstvo Ponuda
157 Petrović Jordan Novo Selo Novo Selo 0641229793 Ratarstvo Ponuda
158 Prodanić Goran Novo Selo Maršala Tita br 74
Novo Selo
15307 Lešnica
0603007170 Stočarstvo Ponuda
159 Milovanović Tomislav Udovice 0643594865 Voćarstvo Ponuda
160 Dragićević Vladan Šume Šume 0628830303 Voćarstvo Ponuda