R.br. Mesto Adresa Telefon Oblast proizvodnje Ponuda
10501 Milijić Vojkan Zaječar Kurir Miše 29 0600442935
019442936
Stočarstvo Ponuda
10502 Trandafilović Vesna Zaječar Stanoje Glavaša 3 0649212267
019416117
Povrtarstvo Ponuda
10503 Marković Dragan Brusnik Brusnik bb 0644798772 Voćarstvo Ponuda
10504 Mitrović Ljiljana Zaječar Pane Đukiča 15 0628398400
019428881
Stočarstvo Ponuda
10505 Stanković Javorka Vlasina Vlasina 0646739495 Voćarstvo Ponuda
10506 Ivanović Slavoljub Masurica Masurica 017814641 Voćarstvo Ponuda
10507 Veličković Aleksandar Vlasina Vlasina 017816380 Voćarstvo Ponuda
10508 Vlatko Stančić Vojnegovac Vojnegovac 0645472615
01076507
Stočarstvo Ponuda
10509 LJubisav Dikić Balinovac 0642757892
027311783
Ratarstvo Ponuda
10510 Krstić Jocko Selo Izvor Selo Izvor 0637219157
010318071
Voćarstvo, Stočarstvo Ponuda
10511 Zoran Mitić Gnjilan Gnjilan 0628283650
010344491
Voćarstvo Ponuda
10512 Goran Stančić Miloševo Miloševo bb 062840621 Voćarstvo Ponuda
10513 Nikolić Ivica Barbace Barbace, Trgovište 0643230123 Stočarstvo Ponuda
10514 Mihajlović Smilja Masurica Masurica 0605610195 Voćarstvo Ponuda
10515 Ivković Miodrag Đigolj 0601709316
02752227
Voćarstvo Ponuda
10516 Stoiljković Snežana Dugojnica Dugojnica bb 017829016 Voćarstvo Ponuda
10517 Prokić Zoran Donja Rečica 062260890
02755555
Ratarstvo Ponuda
10518 Momčilović Predrag Vlasina Stojkovićeva Vlasina Stojkovićeva 063432436
017409518
Voćarstvo Ponuda
10519 Pavlović Brankica Stubal Stubal 027372265 Voćarstvo Ponuda
10520 Stošić Ljubiša Đakus Đakus 0628479625 Povrtarstvo Ponuda