R.br. Mesto Adresa Telefon Oblast proizvodnje Ponuda
10361 Mitrović Ljiljana Zaječar Pane Đukiča 15 0628398400
019428881
Stočarstvo Ponuda
10362 Stanković Javorka Vlasina Vlasina 0646739495 Voćarstvo Ponuda
10363 Ivanović Slavoljub Masurica Masurica 017814641 Voćarstvo Ponuda
10364 Veličković Aleksandar Vlasina Vlasina 017816380 Voćarstvo Ponuda
10365 Vlatko Stančić Vojnegovac Vojnegovac 0645472615
01076507
Stočarstvo Ponuda
10366 LJubisav Dikić Balinovac 0642757892
027311783
Ratarstvo Ponuda
10367 Krstić Jocko Selo Izvor Selo Izvor 0637219157
010318071
Voćarstvo, Stočarstvo Ponuda
10368 Zoran Mitić Gnjilan Gnjilan 0628283650
010344491
Voćarstvo Ponuda
10369 Goran Stančić Miloševo Miloševo bb 062840621 Voćarstvo Ponuda
10370 Nikolić Ivica Barbace Barbace, Trgovište 0643230123 Stočarstvo Ponuda
10371 Mihajlović Smilja Masurica Masurica 0605610195 Voćarstvo Ponuda
10372 Ivković Miodrag Đigolj 0601709316
02752227
Voćarstvo Ponuda
10373 Stoiljković Snežana Dugojnica Dugojnica bb 017829016 Voćarstvo Ponuda
10374 Prokić Zoran Donja Rečica 062260890
02755555
Ratarstvo Ponuda
10375 Momčilović Predrag Vlasina Stojkovićeva Vlasina Stojkovićeva 063432436
017409518
Voćarstvo Ponuda
10376 Pavlović Brankica Stubal Stubal 027372265 Voćarstvo Ponuda
10377 Stošić Ljubiša Đakus Đakus 0628479625 Povrtarstvo Ponuda
10378 Nebojša Mihajlović Pejkovac Pejkovac 02766129 Povrtarstvo Ponuda
10379 Ivan Miljković Pejkovac Pejkovac 02766290 Povrtarstvo Ponuda
10380 Nataša Miljković Pejkovac Pejkovac 02766069 Povrtarstvo Ponuda