R.br. Mesto Adresa Telefon Oblast proizvodnje Ponuda
101 Petrović Miloš Paune Paune 06411880521 Stočarstvo Ponuda
102 Slavica Ilijanović Podgorac 0652460852 Ponuda
103 Radojević saša 062263203 Stočarstvo Ponuda
104 Kačapor Sanel Ribarići Orlje bb 0638560796 Stočarstvo Ponuda
105 Isaković Danko Mačvanski Metković 0643447812 Stočarstvo Ponuda
106 Čukić Stojan Ostraće Mesto Ostraće 38219 Lešak 0642378856
02888791
Voćarstvo Ponuda
107 Petrović Vukoica Gulije Mesto Gulije 38219 Lešak 066119408
02888517
Povrtarstvo Ponuda
108 Milojević Aleksandar Sikirica 0637790186 Ratarstvo Ponuda
109 Tihomir Tomić Mislođin 0118701148 Voćarstvo Ponuda
110 Muminović Kasim Sjenica Trijebinje 0640517225 Stočarstvo Ponuda
111 Dragićević Milisav Tršić 015868136 Stočarstvo Ponuda
112 Marina Damljanović Miokovci Miokovci,32205 Trbušani 0646148282 Voćarstvo Ponuda
113 Stanimir Antić Kuršumlija Stevana Biničkog br.18 066380311 Stočarstvo Ponuda
114 Petrović Časlav Jugovac bb 062708262 Voćarstvo Ponuda
115 Joksimović Marko Jugovac bb 060008670 Voćarstvo Ponuda
116 Lazić Mileta Jakalj Jakalj 0642077095 Voćarstvo, Povrtarstvo, Ratarstvo, Stočarstvo Ponuda
117 Živković Milovan Mrovska 0612925354 Stočarstvo Ponuda
118 Živković Milić Mrovska 0611673902 Stočarstvo Ponuda
119 Manjenčić Milodrag Ševarice 0693917400 Ratarstvo Ponuda
120 Manjenčić Milodrag Ševarice 0693917400 Stočarstvo Ponuda