R.br. Mesto Adresa Telefon Oblast proizvodnje Ponuda
81 Branimir Ćirović Mažići Mažići bb 064/8970620 Stočarstvo Ponuda
82 Camović Meldin Sjenica Tuzinje 0638831389 Stočarstvo Ponuda
83 Seferović Fadil Sjenica selo Ugao 0649485274 Stočarstvo Ponuda
84 Miroslav Cvejić 015295167 Stočarstvo Ponuda
85 Miljković Miodrag Suvodol bb 11431 Kolari 026720000
026720191
Voćarstvo, Stočarstvo Ponuda
86 Goran Jelić Dobanovci 0631574216 Ratarstvo Ponuda
87 Pantić Boban Međureč 0607262100 Ponuda
88 Bojan Marković Milićevo selo Stočarstvo Ponuda
89 Jović Siniša Pukovac Pukovac bb 0642579075 Stočarstvo Ponuda
90 Ivan Krstonić Milićevo selo 0637012272 Stočarstvo Ponuda
91 Ivan Krstonić Milićevo selo 0637012272 Stočarstvo Ponuda
92 Mratinković Aleksandar Pudarci Palih boraca 86 0628084142 Ponuda
93 Markulić Aleksandar Skela 0641403928 Ponuda
94 Kosanić Milan Vukošić 0600503911 Stočarstvo Ponuda
95 Biočanin Njegoš Sjenica, Brnjica Brnjica 0646305673 Stočarstvo Ponuda
96 Slobodanka Milošević Kravlji do 064/1812275 Ratarstvo Ponuda
97 Raduljević Slaviša Prugovo 066/6566832 Ratarstvo Ponuda
98 Milun Vidaković Milićevo selo Milićevo selo 0643351266 Stočarstvo Ponuda
99 Dragoje Dikanović Ribaševina Ribaševina 0643151436 Stočarstvo Ponuda
100 Đedović Milomir Stubo Stubo b.b. 0642532530 Stočarstvo Ponuda