R.br. Mesto Adresa Telefon Oblast proizvodnje Ponuda
81 Aćimović Vera Jovac 0656753364 Povrtarstvo Ponuda
82 Jović Miodrag Plažane 063549191 Ponuda
83 Slavko Mitrović Jovac 0643549442 Povrtarstvo Ponuda
84 Petar Jeremiuć Duboka 0652360895 Povrtarstvo Ponuda
85 Stepanović Branislav Jagodina 035154317 Stočarstvo Ponuda
86 Marković Savo Baščeluci 069724097 Ratarstvo Ponuda
87 Bjelica Dragana Loznica Loznica 064 / 392 - 1447
064 / 392 - 1447
Voćarstvo Ponuda
88 Stepanić Milutin Runjani Runjani 064 / 501 - 6039
015 - 811284
Voćarstvo Ponuda
89 Gajić Stepan Lipnički Šor 0628873452 Ratarstvo Ponuda
90 Pavlović Zorka Kuršumlija 062671718 Voćarstvo Ponuda
91 Petrović Saša Reljinac 0692324224 Voćarstvo Ponuda
92 Dimitrijević Milutin Prokuplje Balkanska 1 0658325260 Voćarstvo, Povrtarstvo, Ratarstvo Ponuda
93 Radojević Milorad Drugovac. 11432,Drugovac 0607349812 Voćarstvo Ponuda
94 Sinđelić >Slobodan Rutoši Rutoši 0644498409 Stočarstvo Ponuda
95 Milomir Milosavljević Miliće 036439190 Ponuda
96 Petrović Svetislav Čukljenik 0637042263 Stočarstvo Ponuda
97 Savić Ljubivoje Striža 035534807 Ratarstvo Ponuda
98 Marjanović Dragorad Šabac 0644414811 Stočarstvo Ponuda
99 Minić Mladen Jagodina 0611135205 Stočarstvo Ponuda
100 Milošević Saša Vrba 0642558893
035232231
Voćarstvo Ponuda