R.br. Mesto Adresa Telefon Oblast proizvodnje Ponuda
61 Stamenić Radan Solotuša Solotuša 0649129480 Voćarstvo, Stočarstvo Ponuda
62 Dimitrijević Nikolica Donji Krupac 063 265 348 Voćarstvo Ponuda
63 Kojić Darko Gornji Katun 0658788291
037788291
Povrtarstvo Ponuda
64 Cvijanović Svetlana Majur 0646428242 Voćarstvo Ponuda
65 Bulajić Nikola Prokuplje 0638147710
027333461
Voćarstvo, Povrtarstvo, Ratarstvo, Stočarstvo Ponuda
66 Žužić Dragan Jakovo 0649939351 Ratarstvo Ponuda
67 Dacević Petar Progar 0698637736 Ratarstvo Ponuda
68 Stevanović Radmila Beli Potok 0659794797 Voćarstvo Ponuda
69 Đorđević Petar Kukolovce 0612279338 Voćarstvo Ponuda
70 Miletić Dušan Oparić 0600722565 Voćarstvo Ponuda
71 Stanojević Đorđe Oparić Oparić 063627008 Voćarstvo Ponuda
72 Stanojevć Miodrag Oparić 0637889692 Voćarstvo Ponuda
73 Matović Račanin Mladena Požega 066005232 Voćarstvo, Povrtarstvo, Ratarstvo, Stočarstvo Ponuda
74 Radivoje Pavlović Trnovče Karađorđeva 27 0628199391
026802066
Povrtarstvo Ponuda
75 Rustemović Almir Dunišiće Dunišiće bb 0628567841 Stočarstvo Ponuda
76 Višnjić Elvir Dunišiće Dunišiće bb 0628198070 Stočarstvo Ponuda
77 Goran Petrović Šantarovac Šantarovac 0648698183 Povrtarstvo Ponuda
78 Savić Milivoje Banja 0642411001 Voćarstvo, Povrtarstvo Ponuda
79 Mijailović Dragan Bresnica 0658322990 Stočarstvo Ponuda
80 Đurković Dragan Novi Pzar, selo Cokoviće selo Cokoviće 0600552666 Voćarstvo Ponuda