R.br. Mesto Adresa Telefon Oblast proizvodnje Ponuda
61 Vasiljević Goran Podgorac 0604685280 Ponuda
62 Ranđelović Miroljub Ćuštica Ćuštica bb 0654437782 Ponuda
63 Mladenović Najden Ćuštica Ćuštica bb 0641544012 Stočarstvo Ponuda
64 Krstić Srbislav Staničenje Staničenje 0616488522 Ratarstvo, Stočarstvo Ponuda
65 Čolić Veselin Petlovača 0644725088 Stočarstvo Ponuda
66 Milošević Rade Vuča Mesto Vuča 38217 Sočanica 02886428 Stočarstvo Ponuda
67 Goran Petrović Žirovnica Žirovnica bb 0643011160 Stočarstvo Ponuda
68 Savić Slobodan Kočino Selo 0644743632 Voćarstvo, Povrtarstvo, Stočarstvo Ponuda
69 Ilić Paun Tanda 0612271282 Ponuda
70 Đokić Dragan Dobrić 0621525993 Stočarstvo Ponuda
71 Maričić Milorad Zablaće 0641770456 Stočarstvo Ponuda
72 Panić Mileta Štitar 0637769380 Stočarstvo Ponuda
73 Sević Svetlana Prnjavor 0642962135 Ratarstvo Ponuda
74 Mitrović Dobrosav Prilužje 38213 Vučitrn,Prilužje -
028467262
Ratarstvo Ponuda
75 Radomirović Novica BURLATE 0658560904 Povrtarstvo Ponuda
76 Janićijević Predrag Donje Varage

Opština Zubin Potok
mesto Donje Varage
0658800165 Stočarstvo Ponuda
77 Đurđević Gordana Kočino Selo Kočino Selo bb 0615760757 Stočarstvo Ponuda
78 Gocić Bobana Mezgraja 0653602230 Ponuda
79 Gocić Miloš Mezgraja 063 / 7331 - 1413 Ponuda
80 Milošević Desimir Mažići Mažići 064/4263114 Stočarstvo Ponuda