R.br. Mesto Adresa Telefon Oblast proizvodnje Ponuda
41 Luka Jović Kuršumlija Kuršumlija 062334754 Stočarstvo Ponuda
42 Ljubomir Bućković Kuršumlija Kuršumlija 0637797381 Stočarstvo Ponuda
43 Komnen Jovanović Blace Blace 027373584 Stočarstvo Ponuda
44 Miljana Milosavljević Gornje Grgure Gornje Grgure 0652661033 Voćarstvo Ponuda
45 Nikola Maksimović Trbunje Trbunje 0643288085 Povrtarstvo Ponuda
46 Verica Davidović Čučale Čučale 0649405068
027375184
Stočarstvo Ponuda
47 Vojin Knežević Trbunje Trbunje 027372575 Stočarstvo Ponuda
48 Janković Nebojša Sopot karađorđeva 13 06374403654 Ratarstvo, Stočarstvo Ponuda
49 Milanović Radmila Velika Ivanča 0655125574
0118212443
Ratarstvo Ponuda
50 Anđelković Saša Korman Korman bb 0641643794 Stočarstvo Ponuda
51 Gajić Aleksandar Vitkovac Vitkovac bb 062383455
018843384
Stočarstvo Ponuda
52 Denčić Stefan Navalin 0643908771 Ponuda
53 Saša Radisavljević Jagodina 0694111742 Povrtarstvo Ponuda
54 Marko Popović Carina 0604342000 Ponuda
55 Topoljski Jaroslav Boljevci 069661164 Stočarstvo Ponuda
56 Gavrić Svetlana Slepčević 0655754659 Stočarstvo Ponuda
57 Savatić Petar Bukor 0642356821 Stočarstvo Ponuda
58 Mijailović Milovan Desimirovac Desimirovac bb. 034/561522 Ratarstvo Ponuda
59 Janaćković Dobrivoje selo Temska selo Temska 066230996 Stočarstvo Ponuda
60 Mutavdžić Milun Dobrotić 0600328705 Stočarstvo Ponuda