R.br. Mesto Adresa Telefon Oblast proizvodnje Ponuda
1 Vladimir Stojanović Novo selo Prokuplje,Novo selo 0642875431 Voćarstvo Ponuda
2 Tomić Stanislava Oruglica 0603456377 Voćarstvo Ponuda
3 Brajković Slobodan Ravni Ravni bb 031/3809398 Stočarstvo Ponuda
4 Brajković Milisav Ravni Ravni 061/680025 Stočarstvo Ponuda
5 Varga Bertica Novo Momčilovo Novo Momčilovo bb 02767047 Ratarstvo, Stočarstvo Ponuda
6 Gajić Saša Lončanik Lončanik bb 0642283949 Voćarstvo Ponuda
7 Damnjanović Dule Miličinica Miličinica bb 0642058241 Voćarstvo Ponuda
8 Grujičić Dragan Beomužević Beomužević bb 064/92 - 039 - 31 Voćarstvo Ponuda
9 Marković Duško Lopatanj Lopatanj bb 069/288 - 62 - 24 Voćarstvo Ponuda
10 Antonić Milan Dragodol Dragodol bb 065/640 - 76 - 50 Voćarstvo Ponuda
11 Panić Živko Gornje Leskovice Gornje Leskovice bb 064/404 - 73 - 87 Voćarstvo Ponuda
12 Mišković Zlatko Lelić Lelić bb 065/31 - 000 - 69 Voćarstvo Ponuda
13 Antonijević Vučko Bogatić Bogatić bb 064/276 - 01 - 85 Voćarstvo Ponuda
14 Spasojević Goran Babajić Babajić bb 063/334 - 328 Voćarstvo Ponuda
15 Srećković Slobodan Miličinica Miličinica bb 064/4103035 Voćarstvo Ponuda
16 Živorad Tomić Pretoke Pretoke bb 0641760083 Voćarstvo Ponuda
17 Milinković Zoran Guberevac 0642455576 Stočarstvo Ponuda
18 Ivanović Vojislav Koraćica 0643939419 Voćarstvo Ponuda
19 Tasić Slađan 0652265543 Voćarstvo Ponuda
20 Milorad Radulović Kruševac 0607037100 Voćarstvo Ponuda