Vladimir Stojanović

Opština

Mesto

Novo selo

Adresa

Prokuplje,Novo selo

BPG

736210002270

Oblast proizvodnje

Voćarstvo