Velojić Miodrag( Slađan)

Opština

Mesto

Trgovište

Adresa

Trgovište 19350 Knjaževac

BPG

717983000123

Oblast proizvodnje

Voćarstvo