Šćekić Vlade

Opština

Mesto

Saranovo

Adresa

Saranovo bb

BPG

736821000623

Oblast proizvodnje

Voćarstvo
Povrtarstvo
Ratarstvo