Ristić Birgita

Opština

Mesto

Babušnica

Adresa

Ratka Pavlovića br.80

BPG

701866002434

Oblast proizvodnje

Voćarstvo