Petrović Dragan

Opština

Mesto

Velika Ivanča

Adresa

Milatovička 20

BPG

704334000758

Oblast proizvodnje

Ratarstvo
Stočarstvo