Obradović Božidar

Opština

Mesto

Jerinje 38219 Lešak

Adresa

Jerinje 38219 lešak Leposavić

BPG

907596000365

Oblast proizvodnje

Ratarstvo