Nikolić Aleksandar

Opština

Mesto

Gornje Krajince

Adresa

16000 Leskovac

BPG

723991001245

Oblast proizvodnje

Povrtarstvo