Mladenović Zoran

Opština

Mesto

Palikuća

Adresa

16000 Leskovac

BPG

724807000440

Oblast proizvodnje

Stočarstvo