Minić Mladen

Opština

Mesto

Jagodina

Oblast proizvodnje

Stočarstvo