Milovanović Nikola

Opština

Mesto

Grlište

BPG

715638000015

Oblast proizvodnje

Ratarstvo
Stočarstvo