Kaplanović Radivoje

Opština

Mesto

Šarenik

Adresa

Šarenik

BPG

716472000224

Oblast proizvodnje

Ratarstvo