Đurović Miljana

Opština

Mesto

Donji Jesenovik

Adresa

Donji jesenovik

BPG

904201000011

Oblast proizvodnje

Ratarstvo