Danijela Todorović

Opština

Mesto

Cakanovac

Adresa

s.Cakanovac bb 17523 Preševo

BPG

733954000087

Oblast proizvodnje

Stočarstvo