Aničić Joviša

Opština

Mesto

Ušće

Adresa

Gola bara 80

BPG

704857000311

Oblast proizvodnje

Ratarstvo
Stočarstvo