Proizvod Količina Jedinica mere Ponuđač Lokacija Oglas objavljen
Telad SM 80-160kg
10.0
grlo
Danko Ivanović Topola 01/07/2019
Priplodne nazimice
10.0
grlo
Mihailović Dragan Knić 01/07/2019
Prasad 16-25kg
100.0
grlo
Mihailović Dragan Knić 01/07/2019
Malina
1500.0
kg
Mihajlović Miroslav Leskovac 01/07/2019
Malina
500.0
kg
Anđelković Zoran Leskovac 01/07/2019