Proizvod Količina Jedinica mere Ponuđač Lokacija Oglas objavljen
Malina
500.0
kg
Milošević Kristina Despotovac 03/07/2019
Borovnica
300.0
kg
Dimitrijević Dejan Despotovac 03/07/2019
Malina
1.0
t
Stanojević Nikola Despotovac 03/07/2019
Junad >480kg
1.0
grlo
Janković Petar Mladenovac 03/07/2019
Pšenica novi rod
7.0
t
Miloš Kuzmanović Vladimirci 03/07/2019
Krmače za klanje >130kg
1.0
grlo
Nebojša Petrović Mladenovac 03/07/2019
Pšenica novi rod
5.0
t
Dejan Makević Šabac 03/07/2019
Višnja
5.0
t
Bajić Zoran Šabac 03/07/2019
Malina
1000.0
kg
Nikolić Milan Šabac 03/07/2019
Pšenica novi rod
4.0
t
Aleksandar Maksimović Šabac 03/07/2019
Pšenica
10000.0
kg
Prvulović Nenad Negotin 02/07/2019
Pšenica
10000.0
kg
Prvulović Dušan Negotin 02/07/2019
Junad 350-480kg
200.0
kg
Pavlović Ljubinka Negotin 02/07/2019
Luk crni
2000.0
kg
Todorović Ljiljana Negotin 02/07/2019
Krastavac salatar
200.0
kg
Florić Branislava Negotin 02/07/2019
Paradajz sve sorte
5.0
t
Nebojša Petrović Mladenovac 02/07/2019
Grožđe crno ostale
3000.0
kg
Milošević Ilinka Negotin 02/07/2019
Malina
2.0
t
Mladenović Đoka Vranje 02/07/2019
Malina
2500.0
kg
Mladenović Tomislav Vranje 02/07/2019
Malina
1200.0
kg
Stevanović Boža Vladičin Han 02/07/2019