Proizvod Količina Jedinica mere Ponuđač Lokacija Oglas objavljen
Heljda
5.0
t
Drašković Vitomir Novi Pazar 24/02/2020
Blitva
5000.0
kom
Marković Gordana Kragujevac 24/02/2020
Blitva
1000.0
kom
Marković Nikola Kragujevac 24/02/2020
Blitva
10000.0
kom
Marković Gordana Kragujevac 24/02/2020
Blitva
10000.0
kom
Marković Gordana Kragujevac 24/02/2020
Blitva
10000.0
kom
Ivan Đordjević Rača 24/02/2020
Jagnjad
20.0
kom
Tanasić Srboljub Bogatić 24/02/2020
Blitva
25000.0
kom
Ivan Đordjević Rača 24/02/2020
Tovljenici 80-120kg
20.0
kom
Popadić Boban Bogatić 24/02/2020
Blitva
30000.0
kom
Ivan Đordjević Rača 24/02/2020
Blitva
15000.0
kom
Ivan Đordjević Rača 24/02/2020
Prasad 16-25kg
30.0
kom
Misojčić Milan Šabac 24/02/2020
Blitva
20000.0
kom
Ivan Đordjević Rača 24/02/2020
Priplodne junice
10.0
kg
Marković Dragan Kragujevac 24/02/2020
Priplodne junice
20.0
kg
Marković Dragan Kragujevac 24/02/2020
Priplodne krave SM
1.0
kom
Gojković Miloš Prokuplje 23/02/2020
Priplodne kokoške
500.0
grlo
Milosavljević Aleksandar Kragujevac 22/02/2020
Junad 350-480kg
5.0
grlo
Đekić Milica Kragujevac 22/02/2020
Prasad 16-25kg
20.0
grlo
Radojević Ratko Kragujevac 22/02/2020
Tovljenici 80-120kg
5.0
kom
Milovan Nedić Šabac 21/02/2020