Višnja

Lokacija ponude

Vrsta proizvoda

Količina

8.0
t

Klasa

Prva klasa

Opis ponude

Prodaja višnje sorte Oblačinska u količini od 8 t.