Višnja

Lokacija ponude

Vrsta proizvoda

Količina

10000.0
kg

Klasa

Prva klasa

Cena po jedinici mere

80,0RSD

Opis ponude

Višnja Oblačinka,prva klasa,10000 kilograma,cena 80 dinara /kilogramu