Višnja

Lokacija ponude

Vrsta proizvoda

Količina

10.0
t

Klasa

Prva klasa

Opis ponude

Prodaja višnje sorta Oblačinska u količini od 10 t.