Tikvice

Lokacija ponude

Vrsta proizvoda

Količina

300.0
kg

Cena po jedinici mere

1,0RSD

Opis ponude

300 kg semena bundeve, cena po dogovoru