Telad SM 80-160kg

Lokacija ponude

Vrsta proizvoda

Količina

2.0
grlo

Klasa

Prva klasa

Cena po jedinici mere

340,0RSD

Opis ponude

Na prodaju ženska telad SIM rase, telad i majke su umatičene, mogu da se čuvaju za dalji priplod.