Telad SM 80-160kg

Ponuđač

Lokacija ponude

Vrsta proizvoda

Količina

2.0
grlo

Klasa

Prva klasa

Opis ponude

Proizvođač. prodaje telad, vrste "Holštajn", odličnog kvaliteta je meso, 2 grla su na prodaji.