Pšenica novi rod

Ponuđač

Lokacija ponude

Vrsta proizvoda

Količina

50.0
t

Cena po jedinici mere

22,0RSD

Opis ponude

ponuda 50t pšenice ovogodišnjeg roda standardnog JUS kvaliteta