Pšenica novi rod

Ponuđač

Lokacija ponude

Vrsta proizvoda

Količina

1.0
t

Klasa

Prva klasa

Cena po jedinici mere

100,0RSD

Opis ponude

Prodaje se brašno žitarica sa pešterske visoravni