Priplodne junice

Ponuđač

Lokacija ponude

Vrsta proizvoda

Količina

3.0
grlo

Klasa

Ekstra klasa

Cena po jedinici mere

213.000,0RSD

Opis ponude

Kvalitetne priplodne junice ekstra klase simentalske rase.