Priplodne junice

Lokacija ponude

Vrsta proizvoda

Količina

1.0
grlo

Opis ponude

Na ponudi je 1 steona junica simentalske rase, u stanju steonosti 7 meseci.Cena po dogovoru.