Pčele kranjska

Ponuđač

Lokacija ponude

Vrsta proizvoda

Količina

300.0
kg

Opis ponude

Prodajem 300 kg. bagremovog, lipovog i livadskog meda, extra klase.