Paprika šilja

Lokacija ponude

Vrsta proizvoda

Količina

1000.0
kom

Opis ponude

Prodaje rasad paprike sorte Amanda, Romansa i Župska rana.