Ovca

Lokacija ponude

Vrsta proizvoda

Količina

30.0
grlo

Opis ponude

Prodaje 30 umatičenih ovaca rase virtemberg starsoti tri do četiri godine, težine 70-80 kg.