Ovca

Ponuđač

Lokacija ponude

Vrsta proizvoda

Količina

2.0
grlo

Cena po jedinici mere

150,0RSD

Opis ponude

Ovce "Sjeničke rase" umatičene, telesne mase 50kg.