Ovca

Ponuđač

Lokacija ponude

Vrsta proizvoda

Količina

80.0
grlo

Klasa

Prva klasa

Opis ponude

Na prodaju kvalitetna priplodna grla ovaca rase Virtemberg.