Orah očišćen

Lokacija ponude

Vrsta proizvoda

Količina

100.0
kg

Klasa

Prva klasa

Opis ponude

Proizvođač, prodaje orahe, od prethodne godine,u količini 100kg.