Nektarina

Ponuđač

Lokacija ponude

Vrsta proizvoda

Količina

1500.0
kg

Klasa

Prva klasa

Cena po jedinici mere

0,0RSD

Opis ponude

prodaja nektarine;cena po dogovoru